Statystyka - EGZAMIN

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 6328
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - EGZAMIN - strona 1 Statystyka - EGZAMIN - strona 2 Statystyka - EGZAMIN - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jerzego Wołka dla studentów III i IV roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Oparta na podstawie wiadomości z wykładów oraz ćwiczeń.
11-stronicowy materiał zawiera odpowiedzi na 68 pytań, które pojawiają się zarówno na pisemnym, jak i ustnym egzaminie z wyżej wymienionych przedmiotów. Dodatkowe objaśnienia, przykłady i ilustracje przekazują wiedzę w przystępny sposób i ułatwiają zrozumienie najistotniejszych zagadnień.

STATISTICA - PYTANIA EGZAMINACYJNE
W jakim celu podejmujemy badania statystyczne?
statystyka to uniwersalne narzędzie badacza, ponieważ jej metody mają zastosowanie zawsze, gdy liczymy i mierzymy
by wnioskować o właściwościach całości na podstawie jej części (całość, o której wydajemy sąd to populacja statystyczna, a część na podstawie której wnioskujemy to próba)
by wykryć w badanej populacji (zbiorze danych) określone prawidłowości (wzorce zachowań, wzorce występowania organizmów, wzorce występowania zjawisk)
Zdefiniuj następujące pojęcia: POPULACJA STATYSTYCZNA - to zbiór elementów = jednostek statystycznych, wyróżnionych ze względu na jedną charakterystykę = cechę, lub na wiele cech. Liczebność populacji ozn. N.
populacja jednowymiarowa - populacja, w której badana jest jedna cecha
populacja wielowymiarowa - populacja, w której badanych jest wiele cech
PRÓBA - to podzbiór jednostek statystycznych lub skończony zbiór wyników pomiarów wykonanych na jednostkach statystycznych tego podzbioru. Liczebność próby ozn. n.
próba reprezentatywna (= miniatura populacji) próba reprezentująca populację, z której została pobrana; najłatwiejszym sposobem pobrania próby reprezentatywnej jest losowanie
prosta próba losowa (populacja skończona) - losowanie jest najłatwiejszym sposobem uzyskania próby reprezentatywnej - najprostszy z nich to schemat prowadzący do uzyskania prostej próby losowej. Prosta próba losowa powstaje w wyniku losowania ze zwracaniem (losowania niezależnego - prawdopodobieństwo wylosowania każdego elementu jest zawsze takie same).
Prostą próbę losową uzyskujemy zawsze wtedy, gdy:
losowanie jednostek statystycznych dokonywane jest z całej populacji (losowanie nieograniczone);
każda jednostka ma jednakowe prawdopodobieństwo dostania się do próby (losowanie indywidualne);
prawdopodobieństwo to nie zmienia się w trakcie losowania.
UWAGA: większość testów statystycznych i metod estymacji opiera się na założeniu, że z populacji pobiera się prostą próbę losową lub proste próby losowe.
UWAGA: schematu losowania prostej próby nie można stosować w przypadku populacji nieskończonych - z taką populacją mamy do czynienia w badaniach eksperymentalnych
prosta próba losowa w badaniach eksperymentalnych (populacja nieskończona) - mówiąc o populacji nieskończonej ma się na myśli wyniki nieograniczonych w czasie i przestrzeni pomiarów.
W badaniach eksperymentalnych za prostą próbę losową przyjmuje się takie wyniki pomiarów, które uzyskano:
w ściśle określonych warunkach, w których działają czynniki mające wpływ na jedną lub wiele badanych zmiennych
przy założeniu, że wszystkie zmienne losowe są niezależne


(…)

analizy wariancji w układzie międzygrupowym - klasyfikacja pojedyncza (zmienne niepołączone):
1. dla skali porządkowej: test Kruskala Wallisa 2. dla skali nominalnej dychotomicznej: test mediany
UWAGA: UKŁADY MIĘDZYGRUPOWE: gdy porównuje się różne grupy - próby badanych jednostek (np. samce i samice), to czynnik kontrolowany (płeć) traktowany jest jako czynnik międzygrupowy
56. Wymień nieparametryczne wersje ANOVA dla jednoczynnikowej analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami - klasyfikacja podwójna (zmienne połączone):
1. dla skali porządkowej: test Friedmana
2. dla skali nominalnej dychotomicznej: test Q Cochrana
UWAGA: UKŁADY Z POWTARZANYMI POMIARAMI: gdy mamy do czynienia z powtarzanymi pomiarami tej samej zmiennej, w różnych warunkach pomiaru lub różnych momentach czasowych, dla tych samych…
… pomiaru: skala porządkowa
rozkład cechy: dowolny (ale nie normalny)
65. Wymień najczęściej stosowane współczynniki korelacji rang:
1. wsp. korelacji rang Spearmana (rs)
2. wsp. korelacji rang Kendalla (rk)
3.wsp. konkordancji Kendalla (rw)
66. Kiedy stosuje się współczynniki siły związku?
skala pomiaru: skala nominalna
rozkład cechy: dowolny (ale nie normalny)
67. Wymień najczęściej stosowane…
… się kogut lub kura - wyklucie się kury traktujemy jako sukces, w przeciwnym wypadku mówimy o niepowodzeniu. Jaja stanowią materiał jednorodny, więc założenie o identycznych warunkach przeprowadzanych doświadczeń jest spełnione. Dysponując dużą liczbą obserwacji możemy obliczyć prawdopodobieństwo sukcesu.
- rzut monetą: orzeł - reszka
16. Kiedy mamy do czynienia z rozkładem dwumianowym?
1. przeprowadza…
… nie są jednorodne).
TEST NIEZALEŻNOŚCI: test Chi2
H0: Cechy (zmienne) są niezależne.
H1: Cechy (zmienne) są zależne.
59. Na czy polega estymacja punktowa i estymacja przedziałowa?
Testy istotności stanowią pierwszy krok we wnioskowaniu statystycznym, dotyczącym porównywania statystyki próby z parametrem populacji (standardem). Na podstawie wyniku testu istotności można wysnuć wniosek o charakterze jakościowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz