Grupa ilorazowa wzór - strona 8

Ustny logika

  • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680

skończonego, wzory na moc sumy i iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów oraz moc P(A) i A do B. 2. Podać...

Egzamin - socjologia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2737

tworzą grupy, wspólnoty i społeczeństwa, czemu jednoczą się w trakcie pracy, czemu niektórzy są bogaci...

Regresja wieloraka.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

niezależnej na poziomie skali interwałowej czy nawet ilorazowej, i w sposób sztuczny sprawdzać ją na poziom...

Metodologia badań społecznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Stanisława Byra
  • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 4942

. Poznawać może jednostka, grupa społeczna, kultura, poprzez: zmysły, doświadczenia. Poznawanie...

Statystyka - teoria

  • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

grupowanie wyników badań Typologiczne - polega na wydzielaniu bardziej jednorodnych grup np. podział ludności...