Grupa eksperymentalna - strona 3

Metodologia badań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

. Grupa eksperymentalna i kontrolna. Zmienna zależna musi zostać przebadana na początku eksperymentu, np...

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA A ŚRODOWISKO

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

norm zakazujących: w grupie eksperymentalnej badacz przechodził obok samochodu osoby badanej, podnosił...

Metody i techniki badawcze

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2975

pretest i posttest przeprowadzane w grupach eksperymentalnej i kontrolnej Pretest - pomiar zrealizowany...

Poziom indywidualny a poziom grupowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

: W grupie eksperymentalnej wybierane przymiotniki były bardziej jednorodne w obrębie danej grupy płciowej...

Socjologia pracy - Przywództwo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

W eksperymencie wyróżniamy grupy: eksperymentalną i kontrolną. Muszą to być grupy podobne (przeprowadza...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 4221

eksperymentalne i kontrolne. Grupa eksperymentalna -poddana bodźcowi. Grupa kontrolna - nie poddana bodźcowi...