Grunt słaby - strona 2

Wzmacnianie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1071

, wybuchów; Wymiana gruntu-stosuje się przy niewielkich zaciskach lub małej grubości warstwy gruntu słabego...

Sondy CPT i CPTU - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1617

. Sonda CPT jest szczególnie przydatna dla określenia parametrów gruntów słabych, np. gruntów organicznych...

Drogi i tory pod żurawie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

pod­sypki z tłucznia grubości 50 cm przy gruntach słabych oraz 20 cm przy gruntach zwartych. 3. Odchyłka...

Wykonywanie fundamentów bezpośrednich

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

pod fundamentami, posadz­kami pomieszczeń podziemnych, przy wymia­nie gruntów słabych itp. powinny być stosowa­ne...

Zamrażanie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

jest głębienie i odbudowywanie szybów do celów górniczych lub innych w gruntach słabych i nawodnionych. Stosuje...

Nasypy - metody wykonywania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1554

z podłoża gruntu słabego i zastąpienie go gruntem nośnym, *przeciążenie podłoża, *wybuchy) 3) Wzmacnianie...