Granica sprężystości i proporcjonalności - strona 6

Statyczna próba ściskania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6594

ścisła: Ec - współczynnik sprężystości podłużnej przy ściskaniu Rc0,01 - umowną granicę sprężystości...

Mechanika gruntów - Wykład 3

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

) i moduł Younge’a F σ σ ε ∆L Granica proporcjonalności L L1 σ F σ σ HOOKE ROBERT (1635 -1703) – fizyk...

Drewno - badanie próbki

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Paweł Żukowski
  • Materiały budowlane
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

, twardość, moduł sprężystości przy zginaniu statycznym. W omawianym doświadczeniu badaniu zostały poddane...

Mechanika - Związki dynamiczne

  • Politechnika Gdańska
  • dr Wanda Jałowiecki
  • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

jest proporcjonalna do współrzędnej x ze znakiem przeciwnym: F = - k x k – stała proporcjonalności (w przypadku...