Ładunkoznastwo - właściwości towarów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ładunkoznastwo - właściwości towarów - strona 1

Fragment notatki:

ŁADUNKOZNAWSTWO Podstawowe właściwości towarów o Ciężar właściwy v m = ς gęstość (ro) o Gęstość względna 1 ς ς ς = 1 ς  - gęstość wzorcowa o Objętość właściwa m V V = o  Gęstość nasypowa  – stosunek masy zajmowanej przez dane ciało, do objętość którą to ciało  zajmuje. Wytrzymałość mechaniczna – ( reakcje na przyłożenie siły)  Wytrzymałość na rozciąganie S F Rc max = ] [ 2 mm N F – siła działająca S – pole przekroju  Sprężystość   –   nazywa   się   tę   własność   materii,   dzięki   której     powraca   ona   do   swojego  pierwotnego kształtu po usunięciu zewnętrznych działań. Ciała, które charakteryzują się małą granicą sprężystości ( przy niewielkich obciążeniach uzyskuje  się trwałe odkształcenie ) nazywają się  ciałami plastycznymi. Charakterystyczne temperatury •  Temperatura topnienia  – temperatura w której następuje równowaga między fazą stałą i  ciekłą. ( wykresy w zeszycie) •  Temperatura krzepnięcia  – przejście z fazy ciekłej w fazę stałą w wyniku wydzielania się  ciepła na zewnątrz. •  Temperatura eutektyczna   – temperatura w której z roztworu wydziela się jednocześnie  rozpuszczalnik i faza rozpuszczalna. •  Temperatura krioskopowa  – temperatura początku zamarzania wody. •  Temperatura wrzenia  – temperatura w której ciało ciekłe przechodzi gwałtownie w całej  masie ze stanu ciekłego w stan gazowy. •  Temperatura zapłonu  – temperatura w której mieszanina par cieczy i powietrza zapala się  po zbliżeniu płomienia, a płomień utrzymuje się w określonym czasie. •  Temperatura palenia   – temperatura w której zbliżenie płomienia spowoduje powstanie  dłużej trwającego płomienia z par nad podgrzewaną cieczą •  Temperatura   samozapłonu   –   temperatura   w   której   ogrzane   ciało   zapala   się   bez  doprowadzania źródła ognia. Znajomość   budowy,   wyglądu,   konsystencji,   składu   chemicznego   oraz   zmian   zachodzących   w  ładunkach   pod   wpływem   różnych   czynników   pozwala   na   wstrzymanie   niektórych   procesów  oddziaływających na ładunki destrukcyjnie oraz wskazuje na konieczność stworzenia odpowiednich  warunków przewozu i przechowania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz