Ciecze łatwopalne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciecze łatwopalne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

CIECZE ŁATWOPALNE    1.Zapłon wymuszony, samozapalenie    Ciecze łatwopalne są to ciecze, mieszaniny cieczy oraz ciecze zawierające ciała stałe  rozpuszczone lub w postaci zawiesin wydzielające zapalne pary w temperaturze 61°C lub  niższą przy badaniu metodą tygla zamkniętego albo 65,5°C lub niższej przy badaniu metodą  tygla otwartego.    Istnieją dwie możliwości wywołania zapłonu mieszanin gazowych: samozapłon i zapłon  wymuszony.     Temperatura samozapłonu jest to najniższa temperatura, w której następuje zapalenie  substancji w powietrzu w ściśle określonych warunkach pomiarowych bez udziału iskry i  płomienia z zewnątrz.    Samozapłon dzieli się na:  - cieplny  - adiabatyczny    W samozapaleniu cieplnym od momentu osiągnięcia przez ściankę naczynia temperatury  samozapalenia lub wyższej do chwili pojawienia się płomienia upływa czas zwany czasem  indukcji.    Zapłon wymuszony polega na lokalnym ogrzaniu mieszaniny zapalnej w temperaturze  otoczenia przez ciało o wysokiej temperaturze, np. przez rozgrzany przedmiot, iskrę  elektryczną itp.    Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura, do której należy ogrzać w ściśle  określonych warunkach badany produkt, aby jego pary utworzyły z powietrzem wystarczającą  ilość mieszaniny zapalającej przy zbliżeniu płomienia.    Temperatura spalania badanego produktu jest to temperatura, w której pary tego produktu  ogrzanego w odpowiednich warunkach zapalają się przy zbliżaniu płomienia i palą się co  najmniej w ciągu trzech sekund po jego usunięciu.    Spalenie dyfuzyjne  - występuje przy braku wstępnego wymieszania materiału palnego z  powietrzem; w ten sposób spalają się ciała stałe, ciecze parujące ze swej powierzchni i czyste  gazy wypływające z przewodu.    Spalenie kinetyczne – występuje w homogenicznej mieszaninie gazu lub par cieczy z  powietrzem bądź w pseudohomogenicznej zawiesinie ciała stałego lub cieczy w powietrzu,  przerwanie spalania kinetycznego jest trudne.    Spalenie dyfuzyjno – kinetyczne – polega na wstępnym zmieszaniu par substancji palnej z  powietrzem i uzupełnianiu powietrza do całkowitego spalania; taki rodzaj spalania występuje  w palniku Bunsena lub Tecla.       ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz