Gramatyka historyczna imiesłowy

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4795

) płot'. Słowniczek ważniejszych terminów: Słowotwórstwo to dział gramatyki, który: - opisuje sposoby...

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3381

, zjawisk, cech, czynności, oraz stosunków czasowych i przestrzennych ( ściśle wiąże się z nauką gramatyki...

Mikrobiologia - pojęcia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3059

- biofilm, - zooglea - otoczka - ściana komórkowa gram+ i gram – (różnice w budowie) - przykłady bakterii...

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

: „ustarzanie” się tekstów (język archaiczny), składnia, gramatyka zmiana stosunków społecznych błędy...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

słów, JĘZYK zasób słów (słownictwo) = leksyka gramatyka, tj. zasób reguł (pozwalających coś z tymi...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3010

gramatyki, stanowi podstawę tworzenia wypowiedzi (tekstów). Znać język to nie reprodukować gotowe zdania...

Ćwiczenia z fleksji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1750

To są dodatkowe ćwiczenia z fleksji historycznej. Część ćwiczeń została natomiast zamieszczona...