Goodwin

Powstawanie filmu - wykład

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Jolanta Kostecka
 • Wiedza o filmie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533

Goodwin opracował taśmę celuloidową, co znacząco przyspieszyło rozwój techniki filmowej. Pierwsze...

Mary Wollstoncraft i Mary Shelly

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eryk Kusz
 • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

, który ją zostawił dla innej. -Wchodzi w związek z Goodwin, urodzi się córka Mary Goodwin Shelling /autorka Potwora...

Alkoholizm -część II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

może wywołać- mogą być ewentualne fizjologiczne zaburzenia, które alkohol może likwidować. Goodwin- doszedł...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

. nadal dotychczasowe podejście do art 12 sprawa L. p. Wlk. Brytanii, 2002r. i Goodwin p. Wlk. Brytanii...

Wolność ekspresji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218

absolutowaniu tej gwarancji (a taką tendencję wykazują media) Goodwin p. WB, 1996r. podkreślenie doniosłości...

Alkoholizm - geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

czynu karalnego było pod wpływem alkoholu. Goodwin doszedł do wniosku, ze istnieją poważne przesłanki...

Narkomania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1176

lat (Rogala-Obłękowska, 1999). Badania przeprowadzone przez D. Goodwin wskazują, że więcej niż połowa...

Psychiatria

Pobrań: 14
Wyświetleń: 2044

., Murray C., O’Caroll R.E., Ebmeier K.P., Goodwin G.M. Cognitive function in major depression. Journal...