Wolność ekspresji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolność ekspresji - strona 1 Wolność ekspresji - strona 2 Wolność ekspresji - strona 3

Fragment notatki:

Wolność ekspresji
Miejsce w systematyce praw człowieka określenie tego uprawnienia jako:
„prawa do wolności” PDPC
art. 19 ust 2 MPPOiP
KPD
EKPC
art. 13 ust 1 AKPC
„prawa” art. 19 ust 1 MPPOiP art. 13 ust 3 AKPC AKPCiL „wolności” art. 10 EKPC
ale te różnice nie powodują konsekwencji normatywnych
brak dyscypliny terminologicznej w ramach dokumentów (EKPC,AKPC, MPPOiP)
w języku polskim wolność ekspresji określana jest także jako wolność słowa lub wolność/swoboda wypowiedzi ale „ekspresja” to pojęcie najszersze znaczeniowo - nacisk na sam akt wyrażania opinii lub przekazywania informacji (a nie formę w jakiej się to dokonuje)
to prawo polityczne - ale zakresem wykrasza poza tę sfeę
bliskie związki z uprawnieniami:
wolnością religii
wol. zgromadzeń
wol. zrzeszania się
prawo do poszanowania korespondencji
prawo do wolnych wyborów
wolność zgromadzeń i zrzeszania się - to zbiorowy wymiar tego prawa
prawo do wolnych wyborów - szczególny rodzaj opinii politycznych w postaci aktu wyborczego
to z zasady uprawnienie ograniczane ale prawo do posiadania własnych poglądów absolutne (wykluczenie możliwości ingerencji)
to uprawnienie, z którego oprócz osób fizycznych, mogą korzystać również inne podmioty ( m. in. osoby prawne) - szeroki krąg podmiotowy
Rekonstrukcja substancji chronionej na wolność ekspresji składają się:
prawo do posiadania własnych poglądów art. 19 PDPC
art. 19 ust 1 MPPOiP
art. 10 ust 1 EKPC
prawo do przekazywania informacji i idei art. 19 PDPC
art. 19 ust 2 MPPOiP
art. 13 ust 1 KPD
art. 10 ust 1 EKPC
art. 13 ust 1 AKPC
prawo do poszukiwania i otrzymywania informacji i idei art. 19 PDPC art. 19 ust 2 MPPOiP art. 13 ust 1 KPD art. 13 ust 1 AKPC regulacje w niektórych dokumentach obiegają troszkę od tego schematu: EKPC - tylko otrzymywanie i przekazywanie informacji i idei AKPCiL (art. 9) - otrzymywanie informacji i wyrażanie i rozpowszechnianie poglądów AKPC - wol. myśli w kontekście wolności religii te 3 gwarancje są też składnikami wolności mediów MPPOiP i EKPC specyficzna regulacja podkreślająca, że korzystanie z omawianego uprawnienia pociąga za sobą obowiązki i odpowiedzialność to możność niezbędnego dla rozwoju osobowego człowieka zaspokajania jego ciekawości, poznawanie i interpretowanie świata

(…)

… międzynarodowym moż wyboru języka, w jakim ma być formułowany przekaz (Ballantyne p. Kanadzie, 1993r.)
ale ta swoboda nie obejmuje post. sądowego (Guesdon p. Francji)
wg Komitetu Praw Człowieka - ekspresją nie jest zamazywanie znaków drogowych z nazwami miejscowości przez zwolenników tablic dwujęzycznych, którzy dążą do wpr. języka mniejszości do sfery publicznej (G.B. p Francji, 1991r.)
forma ekspresji (art. 13…
… p. Kanadie, 2000r.
Rekvenyi p. Węgrom, 1999r.
dotyczą głównie wykonywania określonych funkcji publicznych
nauczyciele - wpływ, jaki posiadają na uczniów ostre reakcje na wyrażane przez nich opienie (nawet moż. odebrania im moż. prowadzenia zajęć) - sprawa Ross
żołnierze - konieczność utrzymania dyscypliny wojskowej - eliminowanie wypowiedzi, mogących ją podważyć - Engels i inni p. Holandii
to też dotyczy innych zawodów zaufania publicznego - sędziów, urzędnikow państwowych, prawników
szczególne obowiązki i odpowiedzialność mogą też wynikać z rodzaju wykorzystywanych śr. przekazu sprawa Hertzberg i inni p. Finlandii, 1982r.
Kom.PrCzł. - w przypadku radia i telewizji nie da rady kontrolować kręgu odbiorców więc nie można wykluczć, że odbiorcami będą osoby małoletnie - nadawcy musza to brać…
… może być poddany restrykcjom tylko na podstawie tych samych reguł, co przepływ krajowy
Autronic AG p. Szwajcarii, 1989r.
Wolność mediów
media - rola gwaranta i obrońcy interesu publicznego („public watchdog”)
zadanie - przekazywanie informacji i idei dot. wszelkich spraw budzących zainteresowanie społeczne (adresaci - prawo do ich otrzymywania)
ale media nie powinny przekraczać granic związanych z ochroną dobrego…
…) - Ballantyne p. Kanadzie, 1993r.
większe znaczenie - różnica między ideą a informacją
informacje zazwyczaj dużo szybciej się dezaktualizują (podważony sens ich spóźnionego przekazywania) - Observer i Guardian p. WB, 1991r.
więc taka sama, ograniczona czasowo restrykcja może okazać się niedopuszczalną ingerencją w prawo do przekazywania informacji, ale niekoniecznie idei
idee, opinie, poglądy w przeciwieństwie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz