Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 30

Zarządzanie marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

), szanse (opportunities), zagrożenia (threats) STRATEGIE WYNIKAJĄCE SWOT Mocne strony (Strenghts) Maxi-maxi...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Wojciech Dyduch
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085

: Silnych stron i szans, Słabych stron i szans, Silnych stron i zagrożeń, Słabych stron i zagrożeń...

Świadomość indywidualna a społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

dla innych. Dopiero wtedy, gdy pewne idee, przekonania, poglądy są ujawnione publicznie, mają szansę wejść do kultury...

Dylematy globalizacji- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1960

wielobiegunowych orientacji dylematy bezpieczeństwa globalnego, zalicza się tu: zagrożenie dla pokoju wynikające...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

jako terrorystyczną kapitału monopolistycznego, występującą w okresie zagrożenia państwa przez rewolucyjne nastroje...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

się z nimi, spowodować zagrożenie życia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt...