Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 29

Dyrektywy sądowego wymiaru kary

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

przewiduje określone granice ustawowego zagrożenia i w tych granicach sąd zobligowany jest wymierzyć sprawcy...

Zarządzanie strategiczne zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3402

i zjawisk, które występują w otoczeniu i stwarzają szansę lub zagrożenie dla dalszego rozwoju...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2541

znacznie mniejszy stopień zagrożenia niż mniejsza instytucja, ale działająca na wielu polach, świadcząca...

Teoria bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 980
Wyświetleń: 7623

strony, słabe strony, szanse, zagrozenia Środowisko bezpieczeństwa ZDEFINIOWAĆ Zagrożenie asymetryczne...

Podstawy Zarządzania - Druker

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • dr Maciej Dębski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 14336

precyzuje ogólne warunki funkcjonowania organizacji, stwarzając jej bariery, zagrożenia i szanse. Wyróżnia...

Marka, formy promocji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162

specjalizacji, produkty danej firmy są dostosowane do wymogów jednego lub kilku rynków, zagrożenie rozwoju. 4...

Bankowość - materiały

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 • dr hab. inż. Stanisław Skrzypek
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3010

współzależność rynków niesie ze sobą wiele szans i zagrożeń. Do korzyści należy zaliczyć możliwość działania...

Zarządzanie strategiczne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

analizę zewnętrzną: okazje i zagrożenia oraz wewnętrzną: silne i słabe strony. Szanse - to tendencje...