Geometria analityczna - strona 3

Sylabus z podstaw mechaniki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Zalewski
 • Podstawy mechaniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

, położenie środka ciężkości. 2. Elementy geometrii analitycznej w płaskim prostokątnym układzie współrzędnych...

Podstawy mechaniki-Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Zalewski
 • Podstawy mechaniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

, położenie środka ciężkości. 2. Elementy geometrii analitycznej w płaskim prostokątnym układzie współrzędnych...

Matematyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

GEOMETRIA ANALITYCZNA Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty: Odległość punktu od prostej...

Filozofia przyrody - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

na równania algebraiczne(stworzyło to geometrie analityczną)Pojawiła się trudność opisu samego zjawiska ruchu...

Kartezjusz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1470

się głównie matematyką. Pojawiła się u niego idea zbudowania geometrii analitycznej. Wiele samotnie rozmyślał...

Galileusz - filozofia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Tworzy geometrię analityczną w jej rezultacie rozłożenie krzywej na elementy proste - wyrazisty obraz...

Ernst Cassirer „Esej o człowieku”

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 5453

i Kartezjusz - opracowuje geometrię analityczną, za najbardziej uniwersalną naukę i refleksję uznaje matematykę...