Geologia dynamiczna - strona 2

Geologia-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

celach i metodach badań. • Geologia dynamiczna, zajmująca się badaniami procesów kształtujących skorupę...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1337

, temperaturze i zasoleniu wody. Zmienność facjalna osadów w oceanie – Ryc. z podr. W. Mizerskiego „Geologia...

Skały osadowe w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

, temperaturze i zasoleniu wody. Zmienność facjalna osadów w oceanie – Ryc. z podr. W. Mizerskiego „Geologia...

Wulkanizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

wody (rys. z podr. Mizerski Geologia dynamiczna dla geografów) KaŜdy gejzer ma ujście w formie krateru...

Geologia - podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2086

dzieli się na dynamiczną, historyczną i regionalną. Geologia dynamiczna dzieli procesy geologiczne...