Genetyka - strona 28

Socjologia - A.Lipski zadania domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2198

Za znaczne różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn odpowiadają m.in.: hormony, chromosomy, genetyka. Różnice...

Wirusologia - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1519

tych wirusów jako modeli do badań wielu aspektów wirusologii, włączając strukturę wirusów, genetykę, replikację...

Ekotoksykologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia toksykologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

, genetykę ). Rozwój wiedzy w wielu dziedzinach wiąże się z rozwojem świadomości społecznej w trosce o stan...

Wykład 1 - Komunikacja społeczna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Dorota Misiejuk
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

o standardowe znaczenie symboliczne pokrewieństwo - oparte o etykę i genetykę SYMBOL jest niejednokrotnie równy...

Bakterie grzyby wirusy

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4326

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1876

: Co rozstrzyga o rodzaju schorzenia: genetyka czy treść konfliktu Badania dotyczące nadciśnieniowców (Reykowski...