Ekotoksykologia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekotoksykologia-opracowanie - strona 1 Ekotoksykologia-opracowanie - strona 2 Ekotoksykologia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EKOTOKSYKOLOGIA)
Nauka multidyscyplinarna (łącząca m.in. chemię, biochemię, geologię, fizjologię, genetykę ). Rozwój wiedzy w wielu dziedzinach wiąże się z rozwojem świadomości społecznej w trosce o stan środowiska
Krótki rys historyczny:
- 500 r p.n.e, Ateny . Dekret nakazujący składowanie odpadów poza murami miasta
- Starożytny Rzym
- XVII w. , Szwecja. „Prawo wyrębu i palenia” . Bez zezwolenia władzy nie wolno było oczyszczać gruntów / rąbać lasów. Karą była banicja do Nowego Świata.
- XVIII w. Londyn, P. Pott wykazuje zwiększony wskaźnik zachorowalności na raka moszny u kominiarzy londyńskich. Podejrzewana przyczyna - kontakt z sadzą.
Indeks szkodliwości środowiskowej opracowany wedle punktów :
- wielkość emisji
- toksyczność
- wielkość narażonej populacji
- trwałość substancji w środowisku
- bioakumulacja trucizn
- fizyczny, chemiczny i biologiczny wpływ na środowisko
So2 i pochodne
114
Pyły
108
WWA
88
Tlenki azotu
83
Fluor i jego związki
72
Ołów i jego związki
52
Kadm i jego związki
42
Nawozy azotowe
42
Pestycydy
28
W toksykologii środowiskowej nie dawka jest najważniejsza!
Wyróżniamy trzy typy ekspozycji na zanieczyszczenie toksyczne :
Katastrofalna
Masowe wydalanie do środowiska określonej substancji toksycznej - mówimy o katastrofach ekologicznych
Endemiczna
Obejmująca mniejszy obszar, lokalna
Zawodowa
Z racji wykonywanego zawodu (np. górnicy - pył)
KATASTROFY Ekologiczne 1976 r. Saveso, Włochy. W wyniku wybuchu reaktora w którym prowadzono syntezę 2,4,5trichlorofenolu w fabryce produkującej pestycydy Do środowiska dostaje się około 2 kg. TCDD (dioksyna, dawka śmiertelna : 0,1 mg). Doszło do masowego pomoru zwierząt. Szybka ewakuacja zapobiegła ofiarom śmiertelnym. Około 500 osób zachorowało na trąd chlorowy. Teren ten pozostał przez 30 lat pozostał skażony.
1984 r. Fabryka Union Carbide w Bhopalu (Indie) produkująca karb aryl (insektycyd karbaminowy). Do atmosfery uwolniony został izocyjanian metylu. 100 tyś osób zachorowało, 2 tyś osób zmarło. Klęski związane z ROPĄ NAFTOWĄ
Klasyczne źródła węgla (podziemne, głębinowe, morskie - platformy na wodzie) 1/3 źródeł
Roponośne piaski (Kanada, Wenezuela) 2/3 źródeł


(…)

…. Oszacowano, że w ten sposób przedostawało się do środowiska około 80% rocznej produkcji tych związków . Stwierdzono, że wszystkie organizmy wodne wchłaniają, kumulują i biomagnifikują PCBs. Stopień bioakumulacji tych związków zależy od ich stężenia w wodzie, czasu narażenia oraz miejsca organizmu w łańcuchu pokarmowym. Na przykład kumulacja Arocloru 1254 u błękitnego kraba i ostrygi była odpowiednio 77 i 135 razy większa niż u orzęsionych pierwotniaków, stanowiących najniższe ogniwo dennego łańcucha pokarmowego w wodzie . Degradacja PCB w środowisku przebiega bardzo długo w środowiskach a- i -biotycznych, powodując:
- cienkie skorupki u ptaków, zmniejszenie się populacji wydry europejskiej, foki i niedźwiedzi białych.
- 1968 r. Yusho w Japonii stwierdził, że obecność PCBs powoduje chorobę „ oleju…
… , jezioro Aralskie (na granicy państw : Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Kurgyzystanu). Jest to teren największej klęski środowiskowej spowodowanej przez człowieka. Panuje tam klimat kontynentalny (suchy). Istnieją dwa główne dopływy rzeczne do jeziora aralskiego - Amudaria (2540 km, powierzchnia około 309 tys. km) oraz Syrdaria (2200 km , 3019 tys. km). W 1918 r. ZSRR postanowił…
…. Używane do ochrony roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych. Dzielimy je na :
- rodentycydy (zwalczanie gryzoni)
- bakteriocydy
- nematocydy (zwalczanie nicieni)
- alanocydy (zwalczanie pasożytów - pcheł, wszy)
- fungicydy (grzyby)
- insektycydy
- herbicydy (chwasty)
AD. INSEKTYCYDY
Pyretryna (wysuszone koszyczki kwiatowe z Chrizantenum cine..folium , złocienia szarolistnego, zawierające pyretrynę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz