Gaz rzeczywisty właściwości - strona 13

Wykład10 Absorpcja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1092

w zakresie zadanych stężeń za pomocą strumienia gazowego. Zatem gaz jest medium roboczym. Aby opisać proces...

Technologia szkła - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Szkło
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

, w szczególności jest to gaz ziemny. Coraz częściej stosuje się również opalanie mieszane. Proces topienia szkła...

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Matynia
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5180

między gazami potrzebna jest znajomośd stałej równowagi Kp. Stała równowagi jest związana ze zmianą entalpii...

Spiekanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

? Proszek KaŜde ziarno ma określoną energię granicy faz ciało stałe - gaz Spiekanie Zmniejsza się sumaryczna...

Spalanie paliw-test 23 i 24

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

wysokokalorycznego gazu ziemnego: GZ 50 Co to jest liczba Wobbego?: wskaźnik oceny stałości właściwości użytkowych...