Gatunek zawleczony

note /search

Definicje na kolokwium

  • Politechnika Gdańska
  • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

- skrytopączkowe; ksenofity- gat zawleczone (napływowe), przypadkowo; makroklimat- strefy klimat;(centrum...

Wykład 10 - ewolucjonizm

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Ewolucjonizm
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1036

i szczur wędrowny zawleczony z Azji. Pierwszy z gatunków zawleczony do Europy był szczur śniady (powszechny...

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6650

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...

Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2163

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2008r.) GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Fizyczno - geograficzne przesłanki rozmieszczenia ludności na świecie. Wzrost liczby ludności na świecie oraz migracje wpływają na rozmieszczenie ludności na świecie. Jak wiem ludność rozmieszczona jest nierównomierni...