Gajów - strona 10

Archeologia wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Archeologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1372

czworoboczne, spotykane na terenie osad, opidów, i na cmenqrzach. Określane są święte gaje. Są to rowy...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

od kilkuset STRATOSFERA (Stratus warstwa) rozci gaj ca si powy ej troposfery do 50 55 km. Odznacza si s abymi...

Słowianie wschodni i narody bałkańskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

kapłański. U większości plemion świątyń jednak nie budowano, oddając cześć bogom w "świętych gajach". Oprócz...

Starożytna Grecja - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1232

odbywające się co 4 lata na Peloponezie w Olimpii, w gaju poświęconym Zeusowi. Tam, obok licznych świątyń...

Arystoteles - Filozofia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057

i zajął się organizowaniem własnej szkoły, którą usytuował w gaju Likeos, skąd wzięła się nazwa szkoły...

Stopy łożyskowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

lub podczas postoju; odpornoœæ na pêkniêcia zmêczeniowe bêd¹ce z regu³y skutkiem zmiennych naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych...