Główny księgowy - strona 26

Gmina-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

doradcze Główny księgowy budżetu Do skutecznej czynności prawnej, która może spowodować powstanie...

Charakterystyka kontroli administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

→ przez upoważnionych pracowników, wszystkich kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, głównego księgowego...

Ustawa kominowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

, o których mowa w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności członków zarządów, 4) głównych księgowych jednostek...

Istota i warunki kierowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

zachodzące pomiędzy lekarzem i jego pacjentem, czy teŜ głównym księgowym przedsię- biorstwa i którymś...

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, dyrektor przedsiębiorstwa i główny księgowy. W tym drugim...

Wykład - Analiza strategiczna ORBIS SA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Wiesław Grzymała
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Ekonomicznego - Głównego Księgowego: prowadzenie rachunkowości, nadzór nad kapitałami, funduszami...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

sposób: główny księgowy, księgowy, sprzedawca, magazynier, administrator systemu itd. Instalacja (xcopy...