Gęstość liniowa - strona 2

Dynamika bryły sztywnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

długości materiału kwadratu i obręczy ma gęstość liniową λ (jednostką λ jest kg/m). Wyznaczyć moment...

Prawo Gaussa cz. 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

. na jednowymiarowej nici) mówimy o gęstości liniowej definiowanej jako lub . W powyższych wzorach V, S oraz L...

Ruch harmoniczny-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2730

. Kulkę o promieniu R=L/4 gęstości ρ1 zawieszono na nici o długości L i gęstości liniowej . Kulkę...

Ćwiczenia - Ruch falowy

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

. Który z nich najpierw do niego dotrze? 3. Rozciągnięta lina o gęstości liniowej 𝜇 = 525g/m została naprężona siłą T...

Rachunek całkowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Jadwiga Nowak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2646

: gdzie: m - masa luku , i - momenty styczne łuku względem osi Ox i Oy, - gęstość liniowa rozkładu masy...

Całki - rachunek całkowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

i ograniczonej zamkniętą linią Masę łuku materialnego gdzie oznacza gęstość liniową materiału w punkcie łuku...

Pole elektryczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

, podobnie jak określamy gęstość masy. Mamy więc gęstość liniową ładunku zdefiniowaną jako granica  , (8.2.3...