Gęstość liniowa

note /search

Wykład - pole elektryczne

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

i gęstość liniowa ładunku. Gęstość powierzchniowa: Gęstość liniowa : Oznaczenia - s-wersor (stosunek wektora...

Prawo Gaussa cz. 2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

o gęstości liniowej λ. Jak widać na rysunku, pole ma symetrię osiową, a więc korzystny jest wybór powierzchni...

Fizyka - zestawy zadań

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

jednorodnego cienkiego pierścienia o promieniu R i gęstości liniowej masy τ względem osi przechodzącej...

Prawo Gaussa

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1771

. na jednowymiarowej nici) mówimy o gęstości liniowej definiowanej jako lub . W powyższych wzorach V, S oraz L...