Fizyka - zestawy zadań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - zestawy zadań - strona 1 Fizyka - zestawy zadań - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw I 1)Jednorodny walec o promieniu R i  masie m leży  powierzchnią boczną na płaszczyżnie poziomej. Oblicz  moment bezwładności walca względem osi  przechodzącej wzdłuż lini jego styku z powierzchnią.  Długość h gęstość  ρ  = const.. Dane: R,m,h  V=  Πr2h       m=ρV dV=2 Πrh         dm=ρdV I= ∫ R 0 r2dm =  ∫ R 0 r2 ρdV =  ∫ R 0 r2 ρ2ΠrhdV = ρ2Πh ∫ R 0 r3dV == ρ2Πh 0,25 r4    =  2 1 Πρh r4 =  2 1 ΠρhR4 =  2 1 ΠρhR2R2 =  =  2 1 mR2 2)Znaleść natężenie pola grawitacyjnego  wytworzonego przez jednorodną cienką powłokę  kulista o promieniu R i gęstości powierzchniowej  ρ  - a)  wewnątrz powłoki b) na jej powierzchni    c) na  zewnątrz powłoki  Dane : R,  ρ  szuka: E1, E2,E3 a)  rR              E  4 Πr2=4ΠMG       M=δS          E  4 Πr2=4ΠG δS      S=4ΠR2          E=4 ΠGSR2/r2 Wnętrzu kuli rośnie liniowo, na powierzchni jest stałe, na  zewnątrz maleje ze wzrostem odległości 3)W ciągu t=5min. Energia drgań tłumionych  zmniejszyła się                        4 - krotnie po jakim czasie od chwili początkowej  ampituda zmniejszy się 8 razy? Jaka jest wartość  dekrementu tłumienia jeżeli częstotliwość f = 1000 Hz. Dane :t1= 5 min.  ,  f = 1000 Hz , A2 = 8 0 A   ,     0 1 E E =  4 1    A2= A0eβt2         0 1 E E = (  0 1 A A )2     8 = e 2 t β     2= eβt1    3 ln 2 =  βt2   t2=  β 2 ln 3         i    β=  1 2 ln t   ln2 =  βt1 β= 1 2 ln t  t2= 3t1   t2 = 15 min. Λ= βT       Λ= β f 1   ,  β=  1 2 ln t       Λ= 1 2 ln ft    Λ=  300 * 1000 2 ln       Λ= 2,3 * 10-6  4) Jaka musi być gęstość kuli drewnianej o promieniu  R, aby wypłynęła ona z wody o gęstości  ρ  ze stałą  prędkością V, jeżeli współczynnik lepkości wynosi  η ?     Dane : R,  ρw,η, V          szukane :  ρ        M =  ρV , V =  3 4   ΠR3    , gm = - 6ΠηRV  3 4   ΠR3(ρw  - ρk)g = 6 ΠηRV 2 ΠR3ρg - ρkg2ΠR3 = 9 ΠηRV

(…)

… z ulicy o poziomie natężenia dźwięku 90 dB,
słychać w mieszkaniu z poziomem natężenia 60 dB.
Znaleźć stosunek natężeń dźwięku na ulicy i w
mieszkaniu.
p1=90dB poziom natężenia dźwięku na
ulicy
p2=60dB poziom natężenia dźwięku w
mieszkaniu
p1-p2=30dB
p1=10log I1/I0
p2=10log I2/I0
10log I1/I0 - 10log I2/I0=30
log I1/I0 - log I2/I0=3 log I1/I2=3 I1/I2=103
t2=
Zestaw III
1)Oblicz moment bezwładności jednorodnego
cienkiego pierścienia o promieniu R i gęstości liniowej
masy τ względem osi przechodzącej przez środek
pierścienia i prostopadłej do płaszczyzny na której leży
pierścień.
I=
I=
I=
∫ r dm ;
∫ r τ rdf
2
dm=τ*dl
2

∫ r τ rdf
2
;
dl=r*df
0
I = τ r3 f

= τ r 3 ( 2Π − 0) = 2Π τ r 3
0
2)Znaleźć natężenie pola grawitacyjnego
wytworzonego przez jednorodną kulę o promieniu R i
gęstości p: a) wewnątrz…
… jednorodna nieskonczenie
dluga nic o gęstości liniowej r w punkcie odleglym o R
od nici.
τ = M/l
l = 2R
E = GMR2
E = Gτ2/R
odp. Natęzęnie pola
grawitacyjnego wynosi E = G2τ/R
3)Częstotliwość drgań tłumionych układu wynosi f.
Oblicz okres drgań własnych jeżeli logarytmiczny
dekrement tlumienia wynosi A. Ile razy zmaleje
energia układu po czasie t=10/f
Λ= βT β= Λ/T β = Λρ
E/ Eo = ( A/A0)2 = A0 e- βt / A0…
… = 2000 Hz
A0
27
E1 1
=
E0 9
t2=?
E1/E2=1/9 E1/E0=(A1/A0)2
1/3=A1/A0
A1=A0e-βt1 1/3=(A0e-βt1)/A0
3=e-βt1
ln3=βt1 β=ln3/t1 A2=A0e-βt2
A0/27=A0e-βt2
27=eβt2
33=eβt2
3ln3=βt2 t2=3ln3/β β=ln3/t1
t2=3ln3/(ln3/t1)
t2=3t1 [s] t2=180s
Λ=βT
Λ=β/f
Λ=ln3/(t1*f)
Λ=ln3/(60*2000)
Λ=9,155*10-6
4)O ile przesunie się tłok strzykawki o przekroju
poprzecznym S1=1 cm2 , aby ciecz wypłynęła z niej
ruchem jednostajnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz