Funkcja zdaniowa - strona 4

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

zdaniowe. Funkcja zdaniowa to jest wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne. "Każde S jest P " otrzymujemy...

Klasyczny rachunek predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

zmienne, za które można podstawić pewne nazwy określa się mianem funkcji zdaniowych. Funkcje zdaniowe...

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

zdaniowe. Funkcja zdaniowa to jest wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne. "Każde S jest P " otrzymujemy...

Role wypowiedzi - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

logiczne (tautologia logiczna) - to funkcja zdaniowa, która po podstawieniach zawsze zmienia się w zdanie...

Definicja prawdy przez spełnianie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

, że: będzie dotyczyła ona zarówno funkcji zdaniowych jak i zdań; będzie miała postać definicji rekurencyjnej względem...

Logika-skrypt - role wypowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1533

logiczne (tautologia logiczna) - to funkcja zdaniowa, która po podstawieniach zawsze zmienia się w zdanie...

Definicja Tarskiego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

twierdzenie o generalizacji - sile: _ A e Vr(M) wtw A e Vr(M). Na mocy tego twierdzenia funkcja zdaniowa...

Wnioskowanie statystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

- cała reszta Osnowa pytania - schemat odpowiedzi będący funkcją zdaniową(sugerowany w pytaniu?) Zakres...