Funkcja wielu zmiennych - strona 42

Teorie popytu na pieniądz

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1281

Popyt na pieniądz w ujęciu realnym jest więc funkcją wielu zmiennych. Warto zwrócić uwagę, że niektóre...

Mikroekonomia - obszernie (90 stron)

  • Mikroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 8876

Bardzo obszerne notataki z mikroekonomii - w sumie około 90 stron notatek w formacie doc. W notatkach z mikroekonomii opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień takich jak: wprowadzenie do ekonomii, geneza ekonomii, problem ograniczoności zasobów, piramida potrzeb wg Maslowa, dobra, produkcja,...

Podstawy socjologii, wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4319

analityczne które mogą występować w dwóch funkcjach (kategoriach) Zmienne wyjaśniane Zmienne wyjaśniające...

Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2373

ZMIENNYCH LOSOWYCH CIĄGŁYCH Rozkład jednostajny (prostokątny, równomierny) Zmienna losowa ma rozkład...

Statystyka matematyczna

  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4431

ZMIENNYCH LOSOWYCH CIĄGŁYCH Rozkład jednostajny (prostokątny, równomierny) Zmienna losowa ma rozkład...

EKONOMETRIA - materiały z wykładu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

gdy krzywoliniowa funkcja wielu zmiennych lepiej opisuje rzeczywistość niŜ funkcja liniowa; (tego nie widać...