Funkcja wielu zmiennych - strona 35

Podstawy Mikro

 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 6412

matematycznych) często wykreśla się funkcje odkładając zmienne niezależne na osi pionowej, a zależne na osi...

Rachunek prawdopodobieństwa

 • dr Artur Lipieta
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4193

: a) funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X i jej wykres, b) dystrybuantę i jej wykres, c...

Ujęcia promieniste wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

: Wydajność takiego ujęcia jest funkcją wielu zmiennych: Q  f ( H, Hw, h, sp, n, lf, ro, zo...

Wykład - układ-otoczenie

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

→w róŜniczkowym fragmencie przemiany → U(V,T) energia wewnętrzna jako funkcja dwu zmiennych. ∆U = U2 –U1 stan...

Wybrane zagadnienia z ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

niepożądanym w modelu ekonometrycznym. Polega na tym, że jedna ze zmiennych jest liniową funkcją innej zmiennej...

Podstawy mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

matematycznych) często wykreśla się funkcje odkładając zmienne niezależne na osi pionowej, a zależne na osi...

Ściąga do Automatyki

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Automatyka
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5978

współczynnikach G(s) jest funkcją wymierną zmiennej zespolonej s, tzn. ilorazem 2-ch wielomianów: pierwiastki L(s...