Funkcja wielu zmiennych - strona 36

Ściąga z automy

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

współczynnikach G(s) jest funkcją wymierną zmiennej zespolonej s, tzn. ilorazem 2-ch wielomianów: pierwiastki L(s...

Ściąga

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

współczynnikach transmitancja jest funkcją wymierną zmiennej zespolonej z, (iloraz 2 wielomianów o postaci): G...

Wielowymiarowe zmienne losowe

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
  • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

losową, bądź wektorem losowym. Dystrybuantą n-wymiarowej zmiennej losowej nazywamy funkcję n-zmiennych...

Fizyka ciala stalego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

możemy potraktować ten „wspólny” potencjał jako funkcję okresowo zmienną. Wszelkie domieszki...

Rachunek zdań - Funkcja zdaniowa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Radosław Stróżyk
  • Logika dla prawników
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

w danym wzorze umieszczamy wybrane dowolnie funkcje lub zmienne. Zastępowanie - polega na tym, że zamiast...