Funkcja wielu zmiennych - strona 23

Pochodna funkcji-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

różniczkowych zwyczajnych, WUŁ, Łódź. [2] Krasiński T., Analiza matematyczna - funkcje jednej zmiennej, WUŁ...

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

(x) osiąga maksimum. Przykład 3 Dana jest funkcja: Sprawdzić, czy jest to funkcja gęstości zmiennej...

Analiza dyskryminacyjna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

(charakterystyki) tych grup zagadnienie dyskrymiancji może być rozwiązane za pomocą funkcji (zmiennych...

Prawa organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1652

- zakończeniowego c - funkcja magazynowania d - funkcja kosztów zmiennych   Reguła przekory Jeżeli układ znajdujący...

Cele przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1771

)=650, ∏=675-650=25. Maksymalizacja funkcji dwóch zmiennych: Korzyść netto NB(x,y) jest maksymalizowana...

Teoria produkcji

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

okresie czasu wszystkie lub prawie wszystkie nakłady mogą być zmienne. Funkcję dwóch zmiennych wyjaśniamy...

Motywacja- opracowanie - Cel pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

, które decydują o natężeniu motywacji. Wg psychologów natężenie motywacji jest funkcją trzech zmiennych: Siły...