Funkcja wielu zmiennych - strona 18

Wstęp do ekonometrii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Stanisław Maciaszek
  • Ekonometria
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3276

objaśniana (Y) natomiast po prawej stronie występuje funkcja zawierająca zmienne objaśniające (Xk...

Popyt, prawo popytu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Monika Majewska
  • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2730

. Pozacenowe determinanty popytu Popyt jest funkcją wielu zmiennych. Pierwsza z nich wynika niejako z definicji...

Matematyka

Pobrań: 35
Wyświetleń: 2898

funkcji jednej zmiennej. Podać interpretację geometryczną. Wg Cauchy'ego: Liczbę g nazywamy granicą...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

względem prostej y=x FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ Mówimy, że w zbiorze X została określona funkcja...

Metody aktuarialne-ćwiczenia 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Metody aktuarialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

, że do niej dojdzie B ma rozkład jednostajny na przedziale . Zapisać funkcję gęstości zmiennej losowej B. Wyznaczyć...