Funkcja stanu - strona 12

Histolgia i biofizyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histolgia i biofizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3122

materialny lub abstrakcyjny tego układu. Funkcje stanu - pewne wielkości fizyczne, które określają stan...

Wykład - giełda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

kapitału - wiąża się z mobilizacją kapitału, realizacja tej funkcji stanowi główną domenę giełd papierów...

Termochemia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kamil Paduszyński
 • Termodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2366

. średnie termochemiczne energie wiązań Prawo Hessa: energia wewnętrzna i entalpia są funkcjami stanu...

Przemiany - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1953

: stwierdza, że w układzie termodynamicznie izolowanym, istnieje funkcja stanu, zwana entropią S...

Co to jest węglomol-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2226

,a zmagazynowaną w biomasie i produkcie (zapisaną ilościowo w formie entalpii spalania). Entalpia to funkcja stanu...

Ultrafiltracja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1589

suszenie czy nawilżanie zależy od stosunku wilgotności ciała i powietrza. Istnieje funkcja stanu równowagi...

Włodzimierz Propp - Morfologia bajki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2429

. Jakkolwiek różnorodni są bohaterowie bajki, to często czynią to samo. Sam sposób realizacji funkcji stanowi wielkość...

TERMOCHEMIA - zadania z rozwiązaniami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1911

) Przemiana C jest procesem izobarycznym (P = const). Ponieważ ∆H i ∆U są funkcjami stanu, zatem dla cyklu ∆H...