Funkcja działania - strona 6

Łańcuch wartości

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

konfiguracji. Na rzecz decentralizacji (rozproszenia) do różnych krajów realizowanych funkcji działa mniejsze...

Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1652

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, śro...

Ruchy społeczne - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Grzegorz Radomski
 • Ruchy społeczne
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4312

społecznego Ruchy społeczne mają szeroką funkcję działania. Funkcje organizacji działających w ramach ruchów...

Wykłady z przedmiotu

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • dr Magdalena Cybulska
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3276

rozumu. Filozofia i religia spełniają te same funkcje, działają na tym samym polu, pokazują człowiekowi...

Cytokiny - plejotropia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

, ale na te, które rozpoznały antygen i są gotowe do pełnienia swojej efektorowej funkcji - działanie wielu cytokin...

Ustawa Prawo Prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

ograniczenia wolności . 2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Systemy informacyjne zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 511

oprogramowanie, sprzęt) projekt SIZ musi być stale udoskonalany aby w pełni pełnił swoje funkcje. Działanie...

Ekologia-pojęcia opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

wszystkie jej poziomy i funkcje działania. Polityka środowiskowa musi zawierad wymogi wynikające z omaiwanej normy...