Łańcuch wartości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łańcuch wartości  - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na tematy takie, jak: różne metody analizy strategicznej, łańcuch wartości - definicja, łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna, łańcuch wartości a ciąg gospodarczy, koordynacja i konfiguracja łańcucha wartości korporacji transnarodowych.

ŁAŃCUCH WARTOŚCI
SPIS TREŚCI:
WSTEP.
RÓŻNE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ.
Metody początkowe.
Metody aktualne.
ŁAŃCUCH WARTOŚCI - DEFINICJA.
System dostarczania wartości.
Łańcuch funkcji przedsiębiorstwa.
Łańcuch wartości dodawanej.
ŁAŃCUCH WARTOŚCI A PRZEWAGA KONKURENCYJNA.
ŁAŃCUCH WARTOŚCI A CIĄG GOSPODARCZY.
KOOORDYNACJA I KONFIGURACJA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH.
ZAKOŃCZENIE.
BIBLIOGRAFIA.
WSTEP.
Metody menedżerów są podstawą nowoczesnego zarządzania plani­stycznego, wyrażającego się otwarciem na otoczenie i stałą adap­tacją przez prognozowanie i modyfikowanie produktów. Czerpią one swoje bogactwo z połączenia funkcjonalnego i opisowego zakresu działalności.
Ich silny rozwój datuje się od lat 60. Pozwalają one opanować złożone zjawiska, takie jak kultura, konkurencja, zróżnicowanie (działalności, produktów), wyróżnienie się wśród innych przedsiębiorstw, zjawiska subiektywne i jednostkowe, odwołując się raczej do zespołowej refleksji i motywacji, niż do megamaszyny i komputerów.
Rodzinę metod menedżerów tworzy sześć grup metod:
Analizy strategiczne.
Analizy wartości.
Marketing.
Zarządzanie jakością.
Metody kierowania projektami badawczymi i rozwojowymi.
Metody kierowania zatrudnieniem i karierami zawodowymi pracow­ników [1].
W filozofii menedżerów stosujących te metody chodzi o udzielenie odpowiedzi na głębokie potrzeby zmian przedsiębiorstw, zarówno w zakresie ich organizacji, kultury jak i w celu zaspokojenia rosnących potrzeb i oczekiwań klientów, wraz z wolą decentralizowania możliwie największej liczby decyzji, w tym także takich, które dotychczas traktowane były jako strategiczne.
2. RÓŻNE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ.
a) METODY POCZĄTKOWE.
Najstarszym sposobem analizy strategicznej jest analiza konkurencji (lub benchmarking), która wykonywana w sposób poważny i dokładnie pozostaje jednym z głównych motorów inwowacji w przed­siębiorstwie. Doświad­czenie wskazuje jednak, że przedsiębiorstwa często stosują źle lub zaniedbują ten podstawowy sposób przygotowania strategii.


(…)

… system just-in-time jest poszukiwaniem poprawy efektywności przez tworzenie specyficznego układu relacji z dostawcami i poddostawcami danego przedsiębior­stwa. Efektywność całego łańcucha można poprawiać zarówno przez wzmacnianie każdego jego ogniwa składowego, jak i przez wzmacnianie powiązań łączących te ogniwa.
ŁAŃCUCH WARTOŚCI A CIĄG GOSPODARCZY.
Patrzenie na przedsiębiorstwo jak na element całego…
… system).
KONCEPCJA
ZAKUPY
PRODUKCJA
LOGISTYKA
SPRZEDAŻ
USŁUGI
W/w uproszczony schemat może być uzupełniony podziałami bardziej szczegółowymi, pozwalającymi precyzyjniej okreś­lić źródła potencjalnej przewagi konkurencyjnej. Rys. 2. Analiza funkcji elementarnych.
PRODUKCJA
c) Łańcuch wartości dodawanej - koncepcja łańcucha wartości po­zwala na wyróżnienie funkcji podstawowych (głównych) i funkcji…
… konkurencyjności można poszukiwać analizując dostępne przedsię­biorstwu źródła przewagi konkurencyjnej w zakresie każdej jego elementarnej (rys. 4).
Rys. 4 Optymalizacja funkcjonalna.
Źródło: J.P.Sallenave, Direction generale et strategie d'enterprise, Editions d'Organisation, 1984.
Punktem wyjścia omawianej koncepcji jest przyto­czony wcześniej wykaz kompetencji. Każda funkcja elementarna powinna być analizowana…
… nad innymi wolumenem swojej działalności. Myślenie strategiczne zmusza każdą firmę do poszukiwania decydującej przewagi w obrębie jednej lub kilku funkcji elementarnych, ponieważ działanie takie umożliwia kompensowanie gorszych wyników na obszarach innych funkcji. W konsekwencji chodzi tu o zidentyfikowanie tej, która może się stać źródłem przewagi decydującej, trwałej i dającej się bronić. Aby to osiągnąć…
… i koor­dynacji. Przykładowo, na początku lat osiemdziesiątych w firmie Toyota działania były geograficznie skoncentrowane i ściśle koordynowane, podczas gdy w General Motors — geograficznie rozproszone i luźno koordynowane. Zmiany w Toyocie zmierzają do zmniejszenia koncentracji, a w General Motors do zmniejszenia rozpro­szenia i większego skoordynowania działań. Co istotne, konfigurację poszczególnych funkcji…
… ich poszczególne elementy skła­dowe. Podejście kosztowe bywa jednak mylące, ponieważ nie zawsze funkcje najbardziej kosztowne są najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia np:
w dziedzinie obuwia i odzieży sportowej firmie Adidas udało się uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki znakomitemu opanowaniu sztuki dystrybucji, chociaż nakłady na tę funkcję stanowią w firmie tylko 8% kosztów całkowitych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz