Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Co robi mechanizm wnioskowania (s 201)
Narzędzia SE stosują wnioskowanie wprzód lub wstecz lub obydwie formy jednocześnie. Jednym z aspektów mechanizmu wnioskowania jest konflikt wyboru strategii rozwiązania, tj. w jakiej kolejności wybierać reguły do wykonania, gdy więcej niż jedna reguła jest potwierdzona w przestrzeni roboczej
Z książki:
Mechanizm wnioskowania jest elementem kontrolującym system eks­pertowy. Uruchamia on wiedzę w bazie wiedzy w celu realizacji produko­wania rozwiązań. Jest aktywowany, gdy użytkownik inicjuje konsultacje z systemem. Mechanizm wnioskowania decyduje, które reguły uruchomić i w jakiej kolejności. Przegląda przestrzeń roboczą, gdzie przechowywane są informacje o stanie początkowym i gdzie wywnioskowane rezultaty są przechowywane podczas procesu wnioskowania. Aby wykonać każdą elementarną dedukcję, mechanizm wnioskowania wykorzystuje lo­gikę formalną do reguł wnioskowania.
Dziedzinowe SI
Produkcja,
komputerowe wspomaganie decyzji
planowanie zapotrzebowania na materiały
kontrola zasobów
kupowanie i odbieranie kontrola procesów
komp. Wspomaganie inż.
robotyka
Marketing
badania rynku
prognozy sprzedaży reklama i promocja
przetwarzanie zamówień
zarządzanie: sprzedażą, produktami, rynkiem
Finanse
całkowite budżetowanie
zarządzanie pieniędzmi
zarz. Kredytami i portfelami
prognozowanie finansowe
analizy wymagań fin.
analizy wyników fin.
Księgowość
rejestrowanie i księgowanie
lista płac
płatność rachunków
główne księgi
księgowanie trwałego mienia
księgowanie kosztów i podatków
budżetowanie
kontrolowanie
Zarz. Zasobami ludzkimi)
Przechowywanie teczek osobowych
Analiza pracy
Spis kwalifikacji zatrudnionych

(…)

… szybkość wyszukiwania danych
-możliwość uzyskiwania potrzebnych zestawów danych często w różnych
-formatach
-możliwość szybkiej reorganizacji i aktualizacji zasobów danych
-obniżenie kosztów eksploatacji systemu przez zminimalizowanie redundacji.
ARIS
Architektura zintegrowanych systemów informatycznych, fazy:
1. koncepcja fachowa, gdzie opis systemu jest formalizowany, faza zwana semantycznym opisem systemu.
2. koncepcja przetwarzania danych, gdzie dostosowuje się moduły, stworzone w poprzedniej fazie
3. Implementacja, gdzie następuje dopasowanie stworzonych modeli do konkretnych struktur danych i konkretnego sprzętu technicznego.
Metodyka DMP (s 127) Digital Program Methodology
Jest to Metodyka realizacji przedsięwzięć opracowana przez firmę Digital, w której decydującym ogniwem jest projektowanie…

-wyjaśnienia
Zastosowanie dla zarządzania-pomoc w planowaniu finansowym, analiza budżetu, analiza bilansu, analiza wniosków kredytowych, kursów walutowych, ryzyka w ubezpieczeniach.
MRPII
Jest systemem informacyjnym, który zawiera sprawdzone zasady i algorytmy umożliwiające
zarządzanie organizacją w warunkach gosp. rynkowej. Jest to system, który stanowi pomost między systemami z bazą danych, a SWD…
… zmian przez ich analizę za pomocą symulacji komputerowej
- zaprojektowania sys.informacyjnego dla wybranych czynności
- wspomagania projektowania przedsięwzięć rozwojowych i restruktualizacyjnych przy jednoczesnym monitoringu funkcjonowania systemu zarządzania.
Bonni (s 76)
Pakiet wspomagający komputerową analizę systemów. Umożliwia tworzenie dialogowe diagramu struktury…
… programów jest niewielkie
Wady
- są mniej elastyczne
- mniej dopasowane do konkretnych sytuacji
- gotowy produkt może być trudny do modyfikowania, dostosowania do naszych wymagań
- mogą wystąpić trudności w sprzężeniu go z dotychczasowym systemem.
E-marketing i E-Commerce
E-marketing to marketing realizowany za pomocą sieci telekomunikacyjnych, handel elektroniczny to zintegrowane uwieńczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz