Pytania otwarte z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania otwarte z egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

1.Opisz wizje mistrzów roku 1965. 2.Wymień podstawowe systemy dziedzinowe.
System dziedzinowy jest wyspecjalizowany w obsłudze jednego obszaru/ modułu funkcjonalnego.(np. moduł finansowy, gospodarki kadrowej, zaopatrzenia).
system transakcyjny
s. wyszukiwania informacji
s. informowania kierownictwa
3.Wymień podstawowe fazy projektowania SI.
1.Sformułowanie problemu: czyli analiza projektowa, gdzie podejmujemy decyzje o konieczności zaprojektowania nowego systemu inf. a także określenie zadań stojących przed systemem. Należy także powołać zespół do spraw opracowania strategii projektowej, który może być jedno lub wieloosobowy.
2.Analiza sytuacji problemowej, gdzie następuje sprecyzowanie ograniczeń w budowie i funkcjonowaniu systemu, wyznaczanie metody oceny skuteczności realizacji projektu oraz określenie kryteriów oceny jednostkowych strategii projektowych.
3.Rozwiązanie:charakterystyka jednostkowych strategii projektowych, obliczenia, wstępny wybór strategii projektowej.
4.Weryfikacja-odpowiedz na pytanie czy realizacja strategii przyniesie zamierzone cele.
5.Realizacja-wdrożenie projektu-może być całościowe lub cząstkowe.
4.Podaj wady i zalety gotowych systemów informatycznych.
Dla systemów gotowych proces wdrażania jest łatwiejszy, ponieważ był on już użytkowany w innych organizacjach. Narażamy się jednak na to, że oferowany produkt jest trudny do modyfikowania i dostosowania do naszych wymagań. Trudności może również sprawić sprzężenie go z istniejącym już w organizacji systemem. Powinno się analizować zakupywany system pod kątem jego elastyczności i zgodności z obowiązującymi normami.
System opracowany indywidualnie lepiej zaspokaja nasze potrzeby, ale przy jego wdrażaniu mogą wystąpić trudności związane z tym, że jest to zastosowanie prototypowe.
5.Narysuj schemat systemu ekspertowego. (schemat na str. 191 ?)
6.Wymień podstawowe elementy SWD.
1.Dane-niezbedne dla decydenta, aby nie absorbował swojej pamięci do ich przechowywania
2.Teksty-zwykle dotyczące opisu koncepcji i warunków modeli
3.Zmienne-nazwy zmiennych używane w równaniach opisujących problem
4.Modele-opisuja zmienne, które należy brać pod uwagę ,istotne relacje i ich strukturę matematyczną itp.
5.Raporty-dla diagnozy złożonego problemu potrzebny jest zwykle liczny zbiór raportów
6.Obrazy-graficzne zawierają zwykle znaczną ilość wiedzy i są łatwiejsze w percepcji
7.Reguły-różne metody prezentacji wiedzy w postaci symbolicznej
7.Wymień czynniki sukcesu we wdrażaniu SIZ.
Czynniki sprzyjające wdrażaniu SI:


(…)

… dotrzymania terminów i kosztów zakończenia projektu od zmian kadrowych w zespole projektowym. Nowy członek zespołu ma pełną dokumentację prac nad systemem.
4.Obniżenie kosztów utrzymania systemu przez nieangażowanie do tych prac specjalistów. Dysponowane narzędzia pozwalają na prowadzenie prac przez nawet mniej wykwalifikowanych pracowników.
5.Utrzymanie spójnej, kompletnej dokumentacji całości prac ,co pozwala zapewnić zgodność poszczególnych wersji projektów i faz projektowania.
6.Zwiększenie wydajności pracy poszczególnych członków zespołu i tworzenie dorobku zespołu projektowego przez składanie indywidualnego dorobku technologicznego członków zespołu
7.Ułatwienie procesu komunikowania i kontroli wewnątrz zespołu projektowego oraz styku zespół projektujący-użytkownik.
10.Wymień podstawowe cechy…
… organizacja działa w warunkach „przezroczystej organizacji” co oznacza ,że wszystkie jej poczynania mogą być znane konkurencji. Nie ma w niej wspólnych administracji ,budynków i budowli ,wspólnego nadzoru i stanowisk koordynacyjnych. Obecnie funkcjonuje już wiele tego typów organizacji jak np. wirtualne : księgarnie, sklepy, banki, biura pośrednictwa pracy, wydawnictwa.
11.Na czym polega związek pomiędzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz