Informatyka - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka - test - strona 1 Informatyka - test - strona 2 Informatyka - test - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2
prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
Informatyka
GŁÓWNE PROBLEMY INFORMATYZACJI:
Czy w organizacji istnieje potrzeba informatyzacji i w jakich dziedzinach?
Jakie cele strategiczne zamierza organizacja osiągnąć w wyniku wdrożenia SIZ?
Czy organizacja posiada środki inwestycyjne na realizacją informatyzacji
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OKREŚLENIE STRATEGII INFORMATYZACJI
PROCES PROJEKTOWANIA SIZ
Sekwencje spójnych o interdyscyplinarnym charakterze i wielokryterialne ocenianych działań różnie ustrukturalizowanych:
Proces ten obejmuje:
opracowanie koncepcji informatyzacji organizacji, rozpoznanie potrzeb informacyjnych, zdefiniowanie problemu (zadania) projektowego;
implementacja;
utrzymanie;
modernizacja;
rozwój systemu.
CEL PROJEKTOWANIA SIZ
Zapewnienie skutecznego, efektywnego i szybkiego zbierania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczych.
CYKL ŻYCIA SYSTEMU (ANG. SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE)
Ciąg wyodrębnionych, wzajemnie spójnych etapów, pozwalających na pełne i skuteczne zaprojektowanie oprogramowania, a następnie użytkowanie systemu informatycznego.
Modele cyklu życia sytemu:
model tradycyjny, liniowym kaskadowy (waterfall)
model ewolucyjny
model przyrostowy
model Fry'ego
model z prototypem
model spiralny
METODYKA TWORZENIA SIZ
Spójny, logicznie uporządkowany zbiór metod, technik, zasad wykorzystywanych w procesie realizacji cyklu życia systemu, a w szczególności w fazie analizy i projektowania.
Każda metodyka musi przede wszystkim:
obejmować cały cykl życia systemu,
wykorzystywać w procesie SIZ techniki i narzędzia komputerowe,
operować standardami.
PODEJŚCIE STRUKTURALNE
Orientacja na funkcje i procesy (model logiczny procesów realizowany przez system)
Orientacja na dane (tworzy się model logiczny danych)
Analiza zstępująca z góry na dół (top-down) - koncentrujemy się bardziej na ogólnych funkcjach i danych, później są one dekompletowane na dane szczegółowe

(…)

… obserwacja
Pierwsza faza o zbieraniu potrzebnych informacji (o istniejących systemach, itd.). Dotyczy ona np. analizy schematów organizacyjnych, opisu stanowisk pracy i przepływu dokumentów między nimi, opisu procedur wewnętrznych, sprzedaży, systemu szkoleń itd.
Należy prześledzić ją w celu zobaczenia jaki jest profil działalności danego przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne jest także przeanalizowanie bazy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz