Pytania z egzaminu z odpowiedziami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu z odpowiedziami - strona 1

Fragment notatki:

Fazy projektowania:
sformułowanie poroblemu: czyli analiza projektowania, gdzie podejmujemy decuzje o konieczności zaprojektowania nowego systemu inf. A także określenie zadań stojących przed systemem. Należy także powołać zespół do spraw opracowania strategii projetkowej, który może być jedno lub wieloosobowy
analiza sytuacji problemowej, gdzie następuje sprecyzowanie ograniczeń w budowie i funkcjonowaniu systemu, wyznaczanie metody oceny skuteczności sprecyzowanie ograniczeń w budowie i funkcjonowaniu jednostkowych strategii o zbioru jednostkowych strategii projektowych
rozwiązanie: charakterystyka jednostkowych, obliczenia, wstępny wybór strategii projekowej
weryfikacja-odpowiedź na pytanie czy realizacja strategii przyniesie zamierzone cele
realizacja-wdrożenie projektu może być całościowe lub cząstkowe
Czynniki sukcesu we wdrażaniu SIZ:
Kierownictwo odczuwa ważność problemu, rozpoznaje potrzebu zmian i włącza sioę do porcesu zmian a także inicjuje badania
Wspólne gromadzenie danych przez kierownictow i projektantów
Przemyślanie nowych alternatyw
Doradzono kierownictwu wybór odpowiedniego wariantu
Propozycje doskonalono sekwencyjnie
Kierownictwo pomogło opracować rozwiązanie
Kierownictow komórek org. próbuje nowych rozwiązań
Projektanci inicjują pozytywne sprzężenia zweotne po początkowych próbach
Rozwiązania zaakceptowano powszechnie po początkowym sukcesie
Kierownictwo komórek jest zdolne do osiągniętych rozwiązań
Zmiany poprawiły działalność organizacji
Rola narzędzi Casa:
Podniesienie jakości projetkowania przez wczesne wykrycie popełnionych błędów. Błędy te są przenoszone do kolejnych faz budowy systemu i tak realizowana jest zasada im wcześniej wykryty błąt tym mniejszy koszt jego usunięcia.
wykorzystywanie istniejących dobrych elementów starych projektów przy projektowaniu nowego systemu, co w konsekwencji powoduje obniżkę kosztów opracowania projektu
Uniezależnienie dotrzymania terminów i kosztów zakończenioa projetku od zmian kadrowych w zespole projektowym. Nowy członek zespołu ma pełną dokumentację prac nad systemem.
Obniżenie kosztów utrzymania systemu przez nieangażowanie do tych prac specjalistów. Dysponowane narzędzia pozwalają na prowadzenie prac przez nawet mniej wykwalifikowanych pracowników.
Utrzymanie spójnen, kompletnej dokumentacji całości prac, co pozwala zapewić zgodność poszczególnych wersji projetków i faz projetkowania.
Zwiększenie wydajności pracy poszczególnych członków zespołu i tworzenie dorobku zespołu projetkowego przez składanie indywidualnego dorobku technologicznego członków zespołu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz