Fundusz pracy - strona 39

Finanse-podatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

i odprowadzania składki ubezpieczenia społecznego i na fundusz pracy. Przymusowy charakter podatków wynika...

Ordynacja podatkowa

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4431

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: · podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu t...

Testy z finansów

  • dr Franciszek Brakowiecki
  • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2191

) transferowa d) kredytowa 3. Środki wydatkowane przez Fundusz Pracy przekazywane...

Polityka gospodarcza

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Społecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracobiorców, Narodowy Fundusz ochrony Środowiska...