Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do polityki gospodarczej Gierka.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do polityki gospodarczej Gierka. - strona 1 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do polityki gospodarczej Gierka. - strona 2 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do polityki gospodarczej Gierka. - strona 3

Fragment notatki:

pdf zajmuje 22 strony i zawiera opracowanie pytań otrzymanych od wykładowcy przed egzaminem. Są to pytania z przedmiotu historia gospodarcza, który prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Landau na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Opracowanie obejmuje zakres materiału od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do polityki gospodarczej Gierka i zostało stworzone na podstawie książki "Gospodarka Polski w XX wieku".

Materiał porusza takie tematy jak: kapitalizm wolnokonkurencyjny, kapitalizm monopolistyczny, gospodarka ziem polskich w czasie I wojny światowej, sytuacja gospodarcza II RP w momencie odrodzenia państwa, kiedy inflacja, hiperinflacja i deflacja występowały w II RP, reformy skarbowe i walutowe Waldemara Grabskiego, druga inflacja i metody jej likwidacji, reforma rolna w II RP i jej efekty, wielki kryzys gospodarczy, rolnictwo polskie w czasach wielkiego kryzysu, bezrobocie i przeludnienie agrarne w II RP oraz na czym polega polityka nakręcania koniunktury.

Dodatkowo przedstawia zagadnienia: działalność gospodarcza i plany inwestycyjne E. Kwiatkowskiego, Centralny Okręg Przemysłowy, największe osiągnięcie gospodarcze II RP, polityka ludnościowa Niemiec i ZSRR na ziemiach polskich oraz sytuacja gospodarcza ziem polskich w czasie II wojny światowej, polityka rolna i przemysłowa Niemiec na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, straty ludnościowe i materialne w latach 1939-1945, zmiany granic po II WŚ i ich konsekwencje, zasady reformy rolnej w PRL, zasady nacjonalizacji przemysłu, założenia i realizacja Planu Trzyletniego oraz Planu Sześcioletniego, kolektywizacja rolnictwa, polityka gospodarcza Gomułki oraz Gierka.

Notatka wyczerpująco odpowiada na pytania, autorka na ich podstawie otrzymała z egzaminu ocenę dobrą. Z pewnością przedstawi dokładnie historię gospodarczą Polski oraz pomoże dobrze przygotować się do egzaminu.


Kapitalizm wolnokonkurencyjny, a kapitalizm monopolistycznya) kapitalizm wolnokonkurencyjny
-panuje do  1870r.-polega na tym, że na rynku w każdej branży działało obok siebie równocześnie wielu producentów, którzy wytwarzali takie same lub bardzo podobne produkty.-aby osiągnąć zbyt produkowanych wyrobów należało polepszać jakość towarów albo obniżać ceny produktów poniżej cen oferowanych przez innych wytwórców-aby osiągnąć lepszą jakość towarów przedsiębiorca zmuszony był do wprowadzenia innowacji technicznych, zwiększenia wydajności pracy, obniżenia kosztów-wszystko to wymagało znacznych nakładów inwestycyjnych -gdy jakaś działalność zapewniała zyski większe od przeciętnych to od razu do tej branży przesuwały się wolne czasowo kapitały, które inwestowano w produkcję poszukiwanych produktów, w związku z tym powstawała nadprodukcja określonych towarów, co powodowało spadek zysków ich wytwórców i likwidację części fabryk gdzie koszty produkcji były najwyższe-rynek decydował o wielkości produkcji poszczególnych towarów, cenach, rozmiarach inwestycji, ich przestrzennej lokalizacji, zyskach poszczególnych branż i przedsiębiorstw-nie można było przewidzieć zachowań rynku przez co przedsiębiorcy często ponosili znaczne straty-przedsiębiorcy musieli dokonywać kosztownych inwestycji, aby nie przegrać walki konkurencyjnej -część inwestycji okazywała się nietrafiona, bo inni przedsiębiorcy dokonywali ich szybciej-co 7-11 lat cyklicznie powtarzający się kryzys spowodowany przeinwestowaniem i wynikającą z tego nadprodukcją-zyski często były mniejsze i miał tendencje zniżkową-monopolizowanie produkcji ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz