Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

note /search

Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do polityki gospodarczej Gierka.

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3563

pdf zajmuje 22 strony i zawiera opracowanie pytań otrzymanych od wykładowcy przed egzaminem. Są to pytania z przedmiotu historia gospodarcza, który prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Landau na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Opracowanie obejmuje zakres materiału od kapitalizmu wolnok...

Polityka społeczna - polityka ekonomiczna konspekt studia zaoczne Ucze...

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4599

Ten materiał będzie też dobry dla osób uczących się do przedmiotu polityka ekonomiczna. Znajdziemy w nim takie definicje jak: polityka społeczna, polityka socjalna, nurt ekonomiczny, nurt administracyjny, nurt socjologiczny. Są tu też opisane modele polityki społecznej, typologie polityki społeczne...

Statystyka opisowa UW

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4676

Oraz Bardzo bardzo dużo zadań, naturalnie wraz z rozwiązaniami. Inny temat tutaj poruszony to: prosta regresja liniowa. A także: analiza szeregu szczegółowego, czyli obliczanie: wartość średniej arytmetycznej, wartości dominanty, wartość środkową ( medianę ), wartość rozstępu, warianty i odchylenie...

Kataster

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2086

Skłodowskiej-Curie. Notatka zawiera tabelę zatytułowaną: Budynki – zestawienie danych do kartoteki lokali. Notatka to jedna tabelka. Budynki - zestawienie danych do kartoteki lokali Nr ewidencyjny budynku Nr obrębu Nr działki Funkcja użytkowa Adres Rok zakończenia budowy Pole

Pytania na kolokwium

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 5460

1. Jaka jest istota zarządzania? 2. Cechy zarządzania wg Druckera. 3. Jakie są podstawowe decyzje zarządcze?... 27. 28. Prezentacja dowolnej klasyfikacji stylów zarządzania, 29. Specyfika zarządzania międzynarodowego, 30. Uwarunkowania umiędzynarodowienia gospodarki,... Jaka jest isto...

Podstawy Zarządzania - Planowanie

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 903
Wyświetleń: 14315

in. definicję zarządzania strategicznego - proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii. Pierwsza prezentacja zawiera opracowanie takich tematów jak: Metody analizy strategicznej, strategie rozwoju ? macierz Ansoffa, analiz...

Historia gospodarcza - zagadnienia z wykładów

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2870

Tematyka zajęć to: 1. Neolityczna rewolucja rolnicza 2. System niewolniczy w starożytności 3. Organizacja i rozwój rzemiosła średniowiecznego 4. Handel średniowieczny 5. Społeczeństwo feudalne 6. Kryzys XIV i XVII wieku 7. Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych 8. Rozwój rolnictwa w ...

Socjologia notatki

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3367

Dokument jest zbiorem definicji, zawiera 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjalizacja, osobowość, wzór kulturowy, mechanizm nauki zachowań, proces socjalizacji, konformizm społeczny, kontrola społeczna, rola społeczna, norma społeczna, źródła norm społecznych, grupa społeczna, cechy grupy...

Podstawy Zarządzania - Druker

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 15022

Odpowiedzi na kilka pytań o zarządzaniu, strategii, planowaniu itp. 1. Jaka jest istota zarządzania?Z zarządzaniem spotykamy się na co dzień, podejmując różne działania w pewnych sytuacjach. Jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby decyzji i działań, dzięki wykorzystaniu posiadanych zaso...