Fundusz Spójności - strona 13

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

również Fundusz Spójności, z którego mogą korzystać kraje, których PKB prze­liczony na mieszkańca wynosi poniżej...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. 1. celem funduszu...

Globalizacja - istota i zagrożenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

M., 1999: Uzgodnienia berlińskie w sprawie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Biuletyn...

Interwencjonizm w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Inwestycyjnego, Europejskiego Systemu Walutowego, a od 1994r., także od Funduszu Spójności. h) polityka...