Fundusz Spójności

Polityka Spójności -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Pawlas
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Polityka Spójności jeden fundusz tj. Fundusz Spójności In. Fundusz Kohezji działa na mocy zapisów...

Fundusze europejskie - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Agnieszka Skala-Poźniak
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

oraz sektor prywatny. 25% wkładu krajowego Fundusze spójności - współfinansuje projekty w dziedzinie...

Fundusze po 1 maja 2004 r.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Strukturalne i Fundusz Spójności. W pierwszym okresie członkostwa Polski w UE podstawą absorpcji środków...

Strategiczne wytyczne wspólnoty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

oraz Funduszu Spójności: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne służące ich realizacji...