Interwencjonizm w Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interwencjonizm w Unii Europejskiej - strona 1 Interwencjonizm w Unii Europejskiej - strona 2 Interwencjonizm w Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


INTERWENCJONIZM W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści: Unia Europejska - zarys ogólny Interwencjonizm w Unii Europejskiej
1) interwencjonizm UE w gałęzie gospodark
a) budżet
eliminacja ceł i innych opłat o tym samym skutku oraz ograniczeń ilościowych w handlu min. Państwami członkowskimi
c) ustanowienie wspólnej taryfy celnej
d) ujednolicenie polityki handlowej
wspólna polityka rolna
swoboda przepływu osób polityka regionalna
polityka energetyczna
polityka transportowa
polityka w dziedzinie rybołówstwa polityka w dziedzinie ochrony środowiska
ochrona konsumentów
polityka przemysłowa
Podsumowanie
Unia Europejska - zarys ogólny Pierwsze kroki na rzecz budowy Unii Ekonomicznej i Walutowej zostały podjęte przez Wspólnotę Europejską (WE) już w 1969 r. , tuż po zakończeniu budowy Unii Celnej. Istotnymi przedsięwzięciami w tym kierunku były : Plan Wernera (1971r.) , utworzenie europejskiego systemu walutowego (1978r.), stosowanie jednolitego aktu europejskiego (1986r.), plan Delorsa (1988r.). Traktat w sprawie Unii Europejskiej (UE) wszedł w życie 1 listopada 1993r. Unia Europejska jest następcom Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Składa się ona z trzech filarów: pierwszy obejmuje trzy wspólnoty europejskie, drugi obejmuje postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na trzeci zaś składają się postanowienia dotyczące współpracy państw członkowskich w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
EWG i UE tworzą te same państwa, są to: Belgia , Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja. Państwo nie członkowskie chcące się włączyć do procesów integracyjnych realizowanych w ramach tych organizacji, nie może przystąpić tylko do jednej z nich , musi przystąpić do wszystkich. Prawo regulujące działania UE jest prawem specyficznym gdyż ma autonomiczny charakter zarówno klasycznego prawa między narodowego jak i prawa narodowego poszczególnych państw tej wspólnoty. UE wywiera wpływ na państwa zrzeszone jak i na państwa z poza tej organizacji.
Interwencjonizm w Unii Europejskiej

(…)

… Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju , które mają własne budżety).
Specyfiką budżetu UE jest to , że nie może on spełniać roli narzędzia polityki makro ekonomicznej tj. nie może wpływać na stabilizację gospodarczą państw zrzeszonych, Przychody i wydatki w ramach tego budżetu muszą się bowiem w zasadzie równoważyć a tym samym nie można wykorzystywać deficytu budżetowego do pobudzenia popytu inwestycji…
… na pomoc finansową od CECA, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Systemu Walutowego, a od 1994r., także od Funduszu Spójności.
h) polityka energetyczna
Jej zadaniem jest zmniejszenie zużycia energii i uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz. W tym celu podpisany został odpowiedni protokół już w 1964 roku. W rezultacie w UE podjętych działań zużycie energii zmniejszyło się lecz nadal…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz