Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - strona 16

note /search

Pomoce naukowe - pieniądz, finanse i przepływy.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 2114

FINANSE - dr Jan Sobiech I. Pieniądz finanse i przepływy finansowe 1. Definicja pieniądza 1a. Teoretyczna definicja pieniądza: Cechy współczesnego pieniądza: płynność - doskonała możliwość zamiany na wszystkie dobra i usługi (z ograniczeniami) zaufanie (fiducjarność) - płynność wynika z zaufani...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

1. ETAPY ROZWOJU BUDŻETU 1273 - król Anglii Edward I wprowadził zapis do Wielkiej Karty Wolności mówiący, że nie będzie nakładał podatków bez zgody prałatów, baronów czy innych ważnych ludzi 1374 - król Ludwik Węgierski - bez zezwolenia reprezentacji podatników nie można nakładać nowych danin XIV...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2422

OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ...

Rachunkowość - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036

RACHUNKOWOŚĆ Wykład 1 Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Według regulacji zawartych w założeniach koncepc...

Rachunkowosc - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

RACHUNKOWOŚĆ Wykład 1 Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Według regulacji zawartych w założeniach koncepc...

Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5894

44 strony notatki z przedmiotu polityka społeczna. Bardzo obszerne opracowanie zagadnień związanych z polityką społeczną. W treści notatki można znaleźć przykładowo następujące zagadnienia: definicja polityki społecznej, charakter podmiotów krajowych, międzynarodowe podmioty polityki społecznej, org...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2324

na ubezpieczenie społeczne - ustala składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 0,08...

Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2030

: na fundusz pracy, na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, na PFRON i największa - na ubezpieczenia...