Front zachodni - strona 3

Zachowania i działania polityczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prof. dr hab. Roman Bcker
  • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

rodzaje paranoi zbiorowej, które zostały wyróżnione na froncie zachodnim podczas II wojny światowej: Grupa...

I wojna światowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

toczyły się na 3 frontach: front zachodni- od M. Północnego do Szwajcarii. Walki prowadzą tu Niemcy...

Kampania norweska 1940 r.

  • Uniwersytet Zielonogórski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

roku kończyła definitywnie okres dziwnej wojny na froncie zachodnim. Niemcom skutecznie udało się zrealizować...

Operacja Berlińska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

obronę wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, uniemożliwiając dostęp do Berlina. Jednocześnie na froncie zachodnim...

Wykład - bitwy lotnicze

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

ze Związkiem Radzieckim jeszcze gorzej przygotowana niż do walk na froncie zachodnim. Miała wprawdzie o 100...