Frakcjonowanie - strona 10

Zagadnienia egz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Słomski
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

. Frakcjonowanie wysokocząsteczkowego DNA z komórek krwi przez elektroforezę w polu pulsacyjnym. - krew - wirowanie...

Referat wody mineralne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3675

żywności (ogrzewanie w temp 112-130*C)Tyndalizacja- pasteryzacja frakcjonowana w przemyśle spożywczym...

Biochemia - wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

do frakcjonowania lipoprotein i to jest metoda stosowana w praktyce lekarskiej to jest elektroforeza lipoprotein...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680

. Żywica wycieka z naciętego pnia drzewa. Żywicę poddaje się destylacji frakcjonowanej na terpentynę...

Zagadnienia z analizy instrumentalnej

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3675

ZAGADNIENIA Z ANALIZY INSTRUMENTALNEJ.Zebrał i opracował: ŁUKASZ SKUPIŃSKIFor M. D. and M. M. Na podstawie:Wykłady z Chemii Analitycznej dla studentów farmacji w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009.Cisak A.: Chemiczna analiza instrumentalna. Podstawy teoretyczne i zastosowanie. Wyd. 3, Łódź 19...

Opracowane pytania - Energia wewnętrzna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

Omówić pojęcie: układ, otoczenie, parametry stanu układu:  Układ – przez układ rozumiemy pewną sztucznie wydzieloną część świata  materialnego, która stanowi obiekt naszych badań. Otoczenie – wszystko co znajduje się poza układem nazywamy otoczeniem. Parametry stanu – są to wielkości fizyczne okreś...