Fosforylacja - strona 4

Wykład - receptory

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1169

, dimeryzacja ich prowadzi do modyfikacji posttranslacyjnej na drodze fosforylacji (przyłączenie grupy...

Wykład - ośrodki współczulne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Sylwia Szymańczyk- Kwapik
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

---> receptor alfa 1-adrenergiczny ---> fosfolipaza C ---> PIP2=>IP3 i DAG DAG--->PKC--->fosforylacja białek...

Cykl Krebsa - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2492

, które pochodzą z H2O, 3 cząsteczki NADH i 1FADH2. W wyniku fosforylacji substratowej powstaje 1 cząsteczka ATP...

Glikoliza - Dekarboksylacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

oraz substraty do cyklu kwasu cytrynowego i fosforylacji oksydacyjnej, gdzie wytwarzana jest większa ilość ATP...

Pytania na egzamin - fizjologia roślin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1113

. Przyswajanie żelaza u traw - czyli system 2 3. Fosforylacja substratowa - opisac synteze ATP 4.Rośliny dnia...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

, ale tlen nie bierze w nim udziału. W pierwszym etapie glikolizy glukoza lub inna heksoza ulega fosforylacji...