Fosfoenolopirogronian w pirogronian

Glukoneogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1351

- musi zajść obejście tych reakcji - Obejście w glukoneogenezie: - pirogronian przy udziale enzymu...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1939

cyklu Calvina-Bensona. Tworzący się w procesie dekarboksylacji pirogronian przemieszcza się z powrotem...

Mikrobiologia - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

potencjale przenoszenia grup fosforanowych (1,3-bisfosfoglicerynian, fosfoenolopirogronian, acetylofosforan...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

mięśniowa fosfoenolopirogronian pirogronian mleczan fermentacja alkoholowa fosfoenolopirogronian pirogronian...

Faza ciemna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

alanina, pirogronian, fosfoenolopirogronian pirogronian Wiązanie CO2 u roślin kwasowych 1. 2...

Faza ciemna fotosyntezy - etapy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

) transportowany do komórek mezofilowych pirogronian alanina alanina pirogronian fosfoenolopirogronian slajd 17/23...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1603

reakcji zostaje przekształcony w fosfoenolopirogronian (PEP) przez enolazę , która odłącza cząsteczkę wody...

Przemiana cukrów - biochemia kliniczna

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 3367

)--> fosfoenolopirogronian -(kinaza pirogronianowa Mg2+, ADP/ATP)--> pirogronian enolaza jest hamowana przez fluorki...