Fosfatazy - strona 13

Współczynnik oddechowy - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

pirogronianowej i fosfataza P-PDH, które poprzez odwracalną fosforylację dehydrogenazy pirogronianowej regulują...

Podział ciała kręgowców

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1925

pierwszym jego zwiastunem jest pojawienie się fosfatazy zasadowej związanej z tworzeniem substancji...