Podział ciała kręgowców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział ciała kręgowców - strona 1 Podział ciała kręgowców - strona 2 Podział ciała kręgowców - strona 3

Fragment notatki:


Podział ciała kręgowców - WYKŁAD I Część osiowa: II Kończyny: - głowa ( caput ) - kończyna piersiowa (przednia) - szyja ( callium ) - kończyna miednicza (tylna) - tułów ( truncus ) - ogon ( cauda ) 1. ciało dwubocznie symetryczne, 2. głowa w toku ewolucji zwiększa swoją powierzchnię → coraz bardziej wyodrębniona, 3. szyja jest charakterystyczna dla zwierząt lądowych, 4. tułów jest największą częścią organizmu, w wielu przypadkach podzielony na odcinki  (u gadów: piersiowy i brzuszny; u ssaków→ przepona – pomiędzy odcinkami), 5. ogon:  pełni funkcję lokomotoryczną (ryby, płazy, gady),  jako narząd czepny i narząd do atakowania (gady),  zredukowany u ptaków → służy jako podpora sterówek,  jako narząd termoregulacyjny oraz pozwalający utrzymać równowagę zwierząt  na drzewie (ssaki), 6. kończyny tylne lepiej rozbudowane niż przednie, 7. kończyna przednia może służyć jako narząd lotny lub narząd chwytny. Poskoczek mułowy ( Periophthalmus barbarus )  ryba z rodziny babkowatych. Jest   to   jedna   z   najdziwniejszych   ryb  akwariowych,   a   to   dlatego  że   jest   bardziej  podobna do płaza niż do ryby. Gatunek ten  występuje   w   wodach   słonawych,   które   co  jakiś czas opuszcza wychodząc na ląd. Może   żyć   do   37h   poza   środowiskiem  wodnym.   Oddycha   przez   skrzela,   skórek   i nabłonek pyska. Posiada charakterystyczne  oczy umieszczone na słupkach, a soczewki  umożliwiają   widzenie   pod   wodą.   Płetwy  pełnią rolę stateczników w wodzie i dzięki  nim   poskoczek   może   poruszać   się  (przesuwać) na lądzie. 1 Płaszczyzny dzielące ciało: Płaszczyzna Opis Zdjęcie 1. czołowa  (plana frontalia) wyznaczona przez oś  pionową i poprzeczną,  dzielącą ciało na część  przednią ( anterior ) i tylną  ( posterior ); 2. strzałkowa  (plana sagittalia) wyznaczona   przez   oś  pionową i strzałkową, dzieli  ciało   na   część   prawą  ( dexter )   i   lewą   ( sinister )   –  jedna   z   tych   płaszczyzn  przechodząca   przez   środek  ciała nazywa się płaszczyzną  środkową   ( planum  medianum ); 3. poprzeczna (plana transversalia / horizontal) wyznaczona   przez   oś  strzałkową   i poprzeczną,  dzielącą ciało na część górną  ( superior ) i dolną ( inferior ),  jest   prostopadła   do   dwóch  poprzednich płaszczyzn. Kierunki ciała w przestrzeni: a)  kierunek górny zwany dogłowowym  (superior) oznacza w kierunku głowy lun  najważniejszej części ciała np staw ramienny jest położony do góry od biodrowego;

(…)

… w:
- nasadzie kości długich,
- wewnątrz kości płaskich.
» zbita
- obserwujemy system Haversa (osteon),
- wewnątrz znajduje się kanał Haversa, ściany zbudowane z blaszek kostnych z
osteocytami,
- ściana w postaci blaszek, które są na przemian – zbite i luźne; osteocyty leżą w
jamkach kostnych, sąsiednie jamki połączone są kanałami.
Kości można podzielić na:
 długie: np. udowa, kość ramienna; → trzon z istoty…
… powiększenie mózgoczaszki proporcjonalnie
do wzrostu mózgowia.
 połączenia chrzęstne- stanowią połączenia kości za pomocą chrząstki szklistej lub
włóknistej i występują między trzonami a nasadami kości długich.
 kościozrosty- powstają w wyniku przekształcenia chrząstkozrostów.
Typy stawów w zależności od kształtu łączących elementów kostnych:
1. kuliste (jeden element tworzy główkę, drugi – panewkę, np. staw biodrowy)
2. owalne (jeden element o kształcie owalnym, np staw między kością
promieniową a kością nadgarstka w kończynie przedniej ssaków)
3. zawiasowe (jeden element o kształcie walca, prostopadły do osi kości oraz
panewka walcowata, np. staw łokciowy i kolanowy)
4. obrotowe (jeden element zgodnie z długą osią, np. 2 pierwsze kręgi odcinka
szyjnego - dźwigacz, obrotnik)
5. płaskie (obie…
… na część górną
(superior) i dolną (inferior),
jest prostopadła do dwóch
poprzednich płaszczyzn.
Kierunki ciała w przestrzeni:
a) kierunek górny zwany dogłowowym (superior) oznacza w kierunku głowy lun
najważniejszej części ciała np staw ramienny jest położony do góry od biodrowego;
b) kierunek dolny tzw. doogonny (łac. inferior) oznacza w kierunku do ogona lub do
najniżej położonej części ciała np staw…
…:
- szkielet ryb chrzęstnoszkieletowych,
- szkielet organizmu podczas życia płodowego,
- części przynasadowe kości długich u ssaków,
- buduje powierzchnie stawowe, ścianę tchawicy i oskrzeli, przymostkową część
żeber.
»
włóknistą (cartilago fibrosa) (liczne grube włókna kolagenowe ułożone
równolegle). Podatne na rozciąganie.
- krążki międzykręgowe,
- element spojenia łonowego,
- łąkotki i przyczepy więzadeł…
… i ścięgien do kości.
» sprężystą (cartilago elastica) (zawiera głównie włókna elastyczne w postaci
gęstej siatki), dość elastyczna.
Przykłady:
- małżowina uszna u ssaków,
- zewnętrzny przewód słuchowy,
- trąbka słuchowa,
Kość, tkanka kostna (łac. textus osseus, os- kość) – rodzaj tkanki łącznej, która jest tkanką
podporową. Z kości zbudowany jest szkielet organizmu (układ kostny).
Tkanka kostna składa się z komórek (osteocytów, osteoblastów, osteoklastów) oraz substancji
zewnątrzkomórkowej, która składa się z kolei z części organicznej – włókien kolagenu i
innych białek oraz mineralnej (związki wapnia, magnezu i fosforu – głównie hydroksyapatyt).
Na powierzchni kości występują osteoblasty (są to prekursory), tkwiące w okostnej. Dzielą
się intensywnie na osteocyty. Z wiekiem podziały są coraz rzadsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz