Mechanizmy wzrostu, rozrostu i przebudowy kości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy wzrostu, rozrostu i przebudowy kości - strona 1

Fragment notatki:

MECHANIZMY WZROSTU,ROZROSTU I PRZEBUDOWY KOŚCI PRZEBUDOWA: wynika z różnych przyczyn tj. niedoborów: wapnia, białek, witamin, hormonów oraz procesu starzenia się. W przebudowie biorą udział osteoklasty (resorbują osteony) i osteoblasty (wytwarzają blaszki kostne nowych osteonów).
WZROST I ROZROST: kostnienie bezpośrednie jest drogą powstawania kości pokrywkowych i kości czaszki. Proces rozpoczyna się powstawaniem stuktury błoniastej z tkanki mezenchymatycznej. W miejscu pojawienia się bogatszej sieci naczyń następuje zróżnicowanie się tkanki mezenchymatycznej w osteoblasty. Następnie formują się beleczki kostne na których układają się nowe osteoblasty przekształcając się w nowe osteocyty. Prowadzi to do przyrastania beleczek na grubość. Beleczki przebiegają w różnych kierunkach wytwarzając płytkę kostną w budowie gąbczastej. W jej wnętrzu tworzy się jama szpikowa. Tworząca się kość ma charakter kości grubowłóknistej (obecność grubych pęczków włókien kolagenowych) i podlega ona procesowi modelowani przy udziale komórek kościogubnych - osteoklastów.
Kostnienie pośrednie odbywa się na podłożu tkanki chrzęstnej szklistej. Sposób ten jest charakterystyczny dla zasadniczych części szkieletu. Proces ten rozpoczyna się od powstania chrzęstnego modelu kości ( trzon i 2 nasady). Trzon pokryty jest ochrzęstną. W jego środkowej części pojawiają się liczne naczynia krwionośne i w ich otoczeniu tworzą się osteoblasty (tworząc tzw. mankiet kostny). Mankiet kostny rozrasta się na grubość oraz w kierunku obu nasad chrzęstnego modelu kości (proces kostnienia okołochrzęstnego). Wewnątrz mankietu zachodzą procesy zwyrodnianiowe komórek chrzęstntch, są to tzw. punkty kostnienia. Wewnątrz trzonu wytwarzana jest jama szpikowa.
Proces kostnienia zachodzi w czasie wzrostu organizmu. Kostnienie i modelowanie trzonu prowadzi do wytworzenia tkanki kostnej zbitej w części zewnętrznej oraz rusztowania beleczkowatego jamy szpikowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz